Hakkımızda

Sizlere başta adâb-ı İslâmiye, tasavvuf ve güzel ahlâk başta olmak üzere İslamî ilimlere dair eserler neşretmek, ulaştırmak ve buluşturmak üzere işe başladık. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat çizgisinde kabul görmüş eskimez eserler ve yeni yayınlar ile güvenilir, hizmet odaklı ve geniş bir yayın ağını sunmak için kendimizi neşir ve yayıncılığa adadık. 

2011 yılında İstanbul Fatih İlçesindeki Çarşamba semtinde 150 m2 lik bir mağaza ile kurulan Muallim Neşriyat, kuruluşundan bugüne kadar oldukça uzun bir yol kat etmiştir ve yüzün üzerinde eser neşretmiştir. 

Kuruluş amacımıza uygun olarak okurlarımızın taleb ettiği eserleri güvenilir ve samimi bir mağazacılık ve toptancılıkla çevremizle kısa sürede oluşturduk.

Günümüzde onlarca yayınevi ile eserlerimizi okurlarımıza ulaştırırken mağazamızda da bu hizmetimizi sürdürmekteyiz. 

Eserlerimizin sizler tarafında istifade ve tebrik ile karşılanması bizi mutlulu etmekte ve daha geniş bir yayın yelpazesi ile neşir ve mağazacılıkta yaygınlaşmaya sevk etmektedir.

 

Yeni eserlerle buluşmak dileği ile…

Kapat